Herkomst Wij maken samen muziek

De muziekmethode Wij maken samen muziek is ontstaan uit ideeën die Johan ’t Hart ontwikkelde in zijn muzieklessen op het PNC. Daar zocht hij naar manieren om leerlingen zelf initiatief te laten nemen en om ze direct te laten muziekmaken. In het laatste jaar heeft Kees van der Meer in opdracht van Evert Bisschop Boele op het PNC een onderzoek gedaan naar zijn lespraktijk. Alle muzieklessen op het PNC eindigen met in een kring muziekmaken met een steeds wisselende dirigent. Deze werkwijze is de basis van de methode Wij maken samen muziek.

Het onderzoek van Kees van der Meer is nu beschikbaar bij deze link

Sterrenwacht gebruikt onze methode

De basisschool de Sterrenwacht in Hellevoetsluis werkt sinds 2016 met onze methode.

Lees meer over dit hun ervaringen op hun website.

Het contact begon met een verzoek van de Sterrenwacht om in één klas een veilige sfeer terug te brengen. Naast persoonlijk verhalen vertellen speelde muziek daarbij een grote rol. Daarna, in 2016 vroeg de Sterrenwacht of Rapucation de muzieklessen in alle klassen wilde begeleiden. Dat heeft geleid tot deze website wijmakensamenmuziek.nl

Daarop staan nu drie modules,

Module 1 – Leren muziekmaken met gebaren
Module 2 – Muziek uit verschillende werelddelen
Module 3 – DutchDNA (een spel met kaarten waarmee je als dirigent een partituur maakt en dirigeert.)

Nieuwe docenten kunnen starten met de eerdere modules. Ervaren docenten maken gebruik van de nieuwste module.

DutchDNA

Een nieuw muziekspel genaamd DutchDNA

Bij dit spel heeft het bord de vorm van de partituur van een dirigent. Horizontaal ziet elke speler wat er na elkaar gaat gebeuren en verticaal ziet de dirigent wat er tegelijkertijd gebeurt.

Het spel begint met het neerleggen van de gekleurde kaarten door de dirigent. Daarna gebruikt de dirigent gebaren om aan te geven wie er gaat spelen en wat diegene gaat spelen.

Verslag bezoek Brazilië

Op uitnodiging van Leandro Maia ben ik deze zomer met mijn vrouw naar het zuiden van Brazilië gegaan. Leandro woont in Pelotos en is daar verbonden aan de Universiteit. Ook is hij als zanger / gitarist actief. Hij stelde mij in de gelegenheid om met drie orkesten te gaan werken en uit te proberen of de manier van dirigeren die hoort bij Wij maken samen muziek en de Kizzo Band ook daar succesvol zou zijn. Bij deze aanpak zijn er drie mogelijkheden voor een muzikant:

een herhalend patroon spelen
een patroon van een ander imiteren
een solo spelen

De dirigent kan zelf ook input leveren voor de muzikanten door iets voor te doen. Met een beperkt aan tal gebaren kun je (groepen) spelers hiermee laten samenspelen. Bij deze methode hoort een manual en een tutorial.

Als eerste gingen wij naar de Villa-Lobos school in Porto Alegre. In een propvol lokaal zaten veertig leerlingen in de leeftijd van 14 tot 18 jaar met de volgende instrumenten: blokfluit, altblokfluit, viool, altviool, cello, gitaar, piano, percussie en zang. Eerst speelden ze een stuk wat ze binnenkort gingen spelen op een protestbijeenkomst. Daarna mocht ik aan het werk. Leandro vertaalde wat ik zei. Bij mijn aanpak hoort dat je direct leden uit het orkest vraag om te dirigeren. Hiervoor waren veel vrijwilligers en men vond het zichtbaar leuk om te doen.

Daarna ben ik in het nabijgelegen Pelotas gaan werken met een blazersensemble met studenten van het conservatorium met als bezetting trompet, sax, trombone, dwarsfluit, piano, basgitaar en gitaar. Ook daar was veel animo bij de orkestleden om te dirigeren en na afloop stelden ze mij onder andere de vraag hoe je voorkomt om in één akkoord te blijven. Zij hadden in de repetitieruimte een lijst liggen met nummers waaraan iedereen hoorde te werken. Als je die nummers als basis neemt, los je dit probleem op.

Tenslotte heb ik op hetzelfde conservatorium gewerkt met een percussie-ensemble. Ook daar beviel deze aanpak en de docent vroeg mij om een certificaat van deelname. Dat moeten we nog ontwerpen!

Wat ik al die tijd hoopte was dat er op deze ontmoetingen een nieuwe afspraak zou volgen. Dat gebeurde niet direct. Wij waren inmiddels al in Uruguay toen ik een mail kreeg met het adres van Santiago Vasquez. Wij werden uitgenodigd om in Buenos Aires repetities van hem bijwonen. Santiago heeft onder andere een percussieorkest opgericht genaamd La Bomba dat wekelijks optreed in Buenos Aires voor 2000 mensen! Hij heeft daar een opleidingsinstituut voor percussionisten en dirigenten. Verder zijn daar groepsrepetities om alles uit te proberen. Van Santiago kreeg ik zijn handleiding: Manual de ritmo y percusión con señas. Een aantal van deze gebaren gaan wij in gebruik nemen bij de Kizzo Band.

Wat waren de verschillen tussen de aanpak van Santiago en die van de Kizzo Band? Een kenmerk van onze aanpak is dat wij weinig gebaren gebruiken en dat daarom iedereen om de beurt kan dirigeren. Zo ontstaat gedeeld leiderschap. Bij Santiago Vasquez zijn er ruim 200 gebaren en is de rol van dirigent niet voor iedereen weggelegd. Bij hem gaat aan het dirigentschap een opleiding vooraf waardoor je uiteindelijk in staat bent deze gebaren met verve te gebruiken.

Meer weten, zien of ervaren?

De Kizzo Band is op 31 oktober te zien bij Tedx Education in Theater Amsterdam

Op internet is veel te zien over de aanpak van Sebastiaan Vasquez. Gebruik behalve de zijn naam ook Buenos Aires als zoekterm.

Een Belgische groep muzikanten is een initiatief gestart genaamd Sysmo. Zij bouwen voort op de ideeën van Santiago Vasquez. In Amsterdam is er overigens een onder-afdeling gestart van Sysmo genaamd sysmito.

TEDxAmsterdamED

De Kizzo Band speelt op 31 oktober in Theater Amsterdam tijdens een evenement waarbij onderwijsvernieuwing centraal staat. Naast lezingen zijn er die dag pauzes waarbij de Kizzo Band workshops verzorgt. De muzikanten van deze band dirigeren beurtelings de hele band. Bij deze workshops is een tweede dirigent aanwezig die het publiek dirigeert én die iemand uit het publiek uitnodigt om de band te dirigeren! De Kizzo Band bestaat voor een deel uit leerlingen en oud-leerlingen van het Pieter Nieuwland College.

Waarom past deze activiteit bij deze onderwijsdag?

Veel onderwijs ontwikkelingen wijzen erop dat er meer valt te bereiken als leerlingen zelf keuzes maken. Bij de Kizzo Band maken alle dirigenten keuzes. Met vooraf afgesproken gebaren geven de dirigenten vorm aan hun keuzes. De muzikanten en het publiek zijn niet slechts uitvoerenden. Ook zij nemen af en toe een muzikale beslissing die daarna bepalend is voor het vervolg van de muziek. Deze vorm van werken noemen wij gedeeld leiderschap

Bekijk de concertagenda van de Kizzo Band

Wat gebeurt er als leerlingen zelf nadenken over muziek?

Kom aanstaande woensdag 30 mei ervaren hoe laagdrempelig en leuk muziekles kan zijn in het basisonderwijs. Tijdens een interactieve voorstelling maken (oud)leerlingen, amateurs en professionals muziek volgens de vernieuwende muziekmethode: Wij maken samen muziek. Ervaar tijdens dit concert hoe gedeeld leiderschap de leerlingen centraal zet, en niet de leerkracht!

Kizzo Band in concert
Woensdag 30 mei
Kerk De Bron: Hugo de Vrieslaan 2, Amsterdam.
19:30 tot 21:00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Kaartverkoop kan aan de deur of online.

De Kizzo Band is een open gezelschap dat bestaat uit amateurs en professionals die muziek maken volgens de onderwijs methode Wij maken samen muziek. De Kizzo Band staat voor democratische principes. Met deels zelf ontworpen gebaren dirigeren de bandleden elkaar om de beurt. Zowel de dirigent als de spelers beïnvloeden de muziek.
Doordat iedereen in afwisseling volgt en leidt, gunt iedereen elkaar de leiding. Voor de bandleden is het enerverend om steeds te reageren op een andere dirigent en om zo goed mogelijk te improviseren en samen te spelen. De repetities van de Kizzo Band kenmerken zich door veel spelen, weinig praten en variatie. Een praktisch voordeel voor uitvoeringen is dat de bezetting mag variëren. Tijdens voorstellingen nodigt een tweede dirigent het publiek uit om deel te nemen aan de improvisatie.

Brazilië

Van 16 tot 24 Juni bezoekt Johan ’t Hart, op uitnodiging van Leandro Maia het zuiden van Brazilië, Porto Alegre en Pelotas. Hij is benieuwd hoe Braziliaanse musici en leerlingen reageren op de aanpak die hoort bij deze site.

De Sterrenwacht van start met tweede module: ‘Muzikaal de wereld rond’

Na een succesvol eerste jaar gaat de Sterrenwacht dit jaar aan de slag met een nieuwe lesmodule: ‘ Muzikaal de wereld rond.

De leerkrachten volgden de start workshop en maakten kennis met het nieuwe lesmateriaal. Waar in de eerste module het accent ligt op improviseren, komt daar in deze module componeren bij. Het doel van de tweede module is ritmes van blad spelen, notenlezen en kennismaken met muziek van verschillende culturen. Dit doen de kinderen door mee te spelen met muziek van over de hele wereld en hierbij te improviseren. Via filmpjes, online klassentools en muziek samples kunnen de leerkrachten na de workshop zelf aan de slag.

Naast het ontwikkelen van muzikale kennis, kennismaken met muzikale culturen over de hele wereld ligt de nadruk vooral op plezier. Samen muziek maken, zeker wanneer je mag improviseren, kan ontzettend leuk zijn en zorgen voor grappige situaties die je van tevoren niet had kunnen bedenken. Daar gaat onze muziek methode in de kern om.

 

Juf Charlotte in RTL late night, heb jij haar gezien?

Gisteren ging de uitzending van RTL Late Night over de nieuwe muziekwedstrijd Méér Muziek in de Klas. Joop van de Ende was er en de presentatoren van het nieuwe programma Lang Leve De Muziekshow. Erg leuk!

Helaas was er geen tijd meer voor die andere, belangrijke gast, juf Charlotte Gret van Basisschool De Sterrenwacht, waar mede dankzij dit belangrijke initiatief nu in alle klassen muziek wordt gemaakt! De resulaten daarvan zie je overal in terug: de sfeer in de klassen is beter, de vriendschappen hechter en er wordt minder gepest. Ook zijn er meer leerlingen die buiten school muziek maken en zelf instrumenten aanschaffen. Precies waar dit initiatief omgaat, vind je niet Humberto Tan?

Jammer dat dit gister in de uitzending niet aan het licht kwam, en daarom nodigen we jullie graag uit op school om dit met eigen ogen te aanschouwen!

Verdiend certificaat van muzikaliteit voor RKBS de Sterrenwacht

Schooljaar 2016-2017 ging het leerkrachtenteam van Basisschool De Sterrenwacht van start met de muziekmethode Wij maken samen muziek. Alle leerkrachten volgden een training waarbij ze kennismaakten met de gebaren en de manieren van lesgeven hiermee. Op twee weken na, waarin er workshopleiders van Wij maken samen muziek les kwamen geven, hebben de leerkrachten alle weken zélf een muziekles gegeven aan hun klas. Zo leerden de kinderen ook werken met de methode en gingen ze zelfs af en toe zelf aan de slag in de pauzes.

Afgelopen week sloten zij hun muzikale jaar af met een spetterende voorstelling waarbij zij na afloop dit dik verdiende muzikale certificaat in ontvangst mochten nemen.

Hierbij verklaren wij dat alle klassen van RKBS de Sterrenwacht de basismodule van de muziekmethode Wij maken samen  muziek succesvol hebben afgerond en muziek een vast onderdeel van het lesprogramma is.

’Begonnen in de Roze Saturnus heeft het muziekvirus zich over de hele school verspreid, met als resultaat een verankering van muziekonderwijs in de hele school. Met groot plezier hebben we met jullie samengewerkt en wat ons betreft gaan we hier nog heel lang mee door.’

En zojuist beklonken: ook volgend jaar Méér Muziek in de Klas op de Sterrenwacht met een gloednieuw lespakket van Wij maken samen muziek!