Partituur dirigeren met het nieuwe bordspel

Inmiddels is de partituur in gebruik op verschillende plaatsten. Niet alleen bij de Sterrenwacht, maar ook bij de Kizzo Band, en bij de muziekschool Amsterdam-Noord. Over de partituur is volgende aan het licht gekomen. De plaatjes in de partituur geven weer wat er muzikaal gebeurt.

Voor het dirigeren van een partituur zijn vaak meer gebaren nodig dan dat je ziet in de partituur. Vergelijk die extra gebaren met verkeersborden die iets aankondigen. Een aankondiging van een rotonde wil niet zeggen dat je direct een rondje gaat rijden. Je wacht dan tot je bij de rotonde bent!

Een voorbeeld van een partituur met vier kolommen.

het in gang zetten van kolom 1 is eenvoudig: Je maakt met beide armen het start gebaar en iedereen gaat iets spelen.

Dan zie je als dirigent dat in kolom twee één speler doorgaat. Dat moet je dan tijdens kolom 1 voorbereiden door een (zelf te kiezen) speler te laten weten dat hij of zij doorgaat. Dat doe je met het gebaar doorgaan.

Vervolgens vraag je iedereen te stoppen. De enige die dat negeert is degene die je gevraagd hebt door te gaan.

In de partituur ziet de dirigent dat het de bedoeling is dat daarna weer iedereen gaat spelen. Vervolgens vraagt de dirigent een andere speler door te gaan.

Succes!