Verdiend certificaat van muzikaliteit voor RKBS de Sterrenwacht

Schooljaar 2016-2017 ging het leerkrachtenteam van Basisschool De Sterrenwacht van start met de muziekmethode Wij maken samen muziek. Alle leerkrachten volgden een training waarbij ze kennismaakten met de gebaren en de manieren van lesgeven hiermee. Op twee weken na, waarin er workshopleiders van Wij maken samen muziek les kwamen geven, hebben de leerkrachten alle weken zélf een muziekles gegeven aan hun klas. Zo leerden de kinderen ook werken met de methode en gingen ze zelfs af en toe zelf aan de slag in de pauzes.

Afgelopen week sloten zij hun muzikale jaar af met een spetterende voorstelling waarbij zij na afloop dit dik verdiende muzikale certificaat in ontvangst mochten nemen.

Hierbij verklaren wij dat alle klassen van RKBS de Sterrenwacht de basismodule van de muziekmethode Wij maken samen  muziek succesvol hebben afgerond en muziek een vast onderdeel van het lesprogramma is.

’Begonnen in de Roze Saturnus heeft het muziekvirus zich over de hele school verspreid, met als resultaat een verankering van muziekonderwijs in de hele school. Met groot plezier hebben we met jullie samengewerkt en wat ons betreft gaan we hier nog heel lang mee door.’

En zojuist beklonken: ook volgend jaar Méér Muziek in de Klas op de Sterrenwacht met een gloednieuw lespakket van Wij maken samen muziek!