DutchDNA

Een nieuw muziekspel genaamd DutchDNA

Bij dit spel heeft het bord de vorm van de partituur van een dirigent. Horizontaal ziet elke speler wat er na elkaar gaat gebeuren en verticaal ziet de dirigent wat er tegelijkertijd gebeurt.

Het spel begint met het neerleggen van de gekleurde kaarten door de dirigent. Daarna gebruikt de dirigent gebaren om aan te geven wie er gaat spelen en wat diegene gaat spelen.