Sterrenwacht tevreden gebruiker muziekmethode

De basisschool de Sterrenwacht in Hellevoetsluis werkt sinds 2016 met onze methode.

Lees meer over dit hun ervaringen op hun website.

Het contact begon met een verzoek van de Sterrenwacht om in één klas een veilige sfeer terug te brengen. Naast persoonlijk verhalen vertellen speelde muziek daarbij een grote rol. Daarna, in 2016 vroeg de Sterrenwacht of Rapucation de muzieklessen in alle klassen wilde begeleiden. Dat heeft geleid tot deze website wijmakensamenmuziek.nl

Daarop staan nu drie modules,

Module 1 – Leren muziekmaken met gebaren
Module 2 – Muziek uit verschillende werelddelen
Module 3 – DutchDNA (een spel met kaarten waarmee je als dirigent een partituur maakt en dirigeert.)

Nieuwe docenten kunnen starten met de eerdere modules. Ervaren docenten maken gebruik van de nieuwste module.